Verandering betekent niet ontwikkeling

Renske van der Mooren

Afgelopen september was het zo ver voor de Faculteit der Geesteswetenschappen: het gevreesde 884-systeem werd ingevoerd. Een periode van protest is voorafgegaan, waardoor het voor velen een negatief imago kreeg. Na de afronding van het eerste semester heeft elke student het nieuwe systeem kunnen ondervinden. Dit is niet voor iedereen probleemloos verlopen, vanwege een grote herprogrammering van het onderwijs.

De 884-jaarindeling bestaat uit twee semesters die zijn ingedeeld in twee blokken van acht en één blok van vier weken. Er wordt er gewerkt met vakken waar er zes of twaalf punten gehaald kunnen worden. Het oude systeem kende twee semesters met vakken waar er vijf of tien punten gehaald kunnen worden, wat betekent dat vakken zijn opgewaardeerd of in waarde zijn gedaald. Door deze wijziging moet het onderwijs opnieuw gestructureerd worden.

De problemen deden zich voornamelijk voor bij de overgangsstudenten die vakken van het voorgaande jaar nog niet hadden afgesloten. Vakken zijn veranderd, gecombineerd of opgesplitst. Het werd om deze reden moeilijk om vakken alsnog af te sluiten binnen deze nieuwe organisatie. Soms bleek het zelfs rooster technisch vrijwel niet mogelijk. Dit leidde tot veel puzzelwerk.

Als overgangsstudent heb ik deze problemen zelf ook ondervonden toen een week voor de tentamens bleek dat ik een bepaald vak helemaal niet had hoeven volgen. Door vakken op te splitsen is het niet meer duidelijk welke collegereeksen gevolgd moeten worden. Dit soort incidenten liggen deels bij de student, door klakkeloos het advies van de UvA op te volgen. Het blijft echter een raadsel hoe het mogelijk is dat niemand het nieuwe systeem volledig begrijpt. Waaronder de docenten, die ook moeten wennen aan de nieuwe indeling. Informatie over de indeling van een vak lijkt soms te ontbreken, die de docent vervolgens ook niet kan geven zonder zelf te informeren.

Wat vast ligt, is dat de vakken veel intensiever zijn. Er moet tenslotte in een kortere periode dezelfde stof behandeld worden. Tussentoetsen zijn weggevallen en dezelfde stof wordt op één moment getoetst. Voor veel studenten, met het oude systeem nog in het achterhoofd, ligt de werkdruk erg hoog. Hierbij moet wel vermeld worden dat er nog maar twee vakken tegelijk gevolgd worden. Deze sluit je af na een of twee blokken en vervolgens begin je aan een totaal nieuw vak. Wanneer een vak je niet ligt, kan zo’n blok als zwaar beschouwd worden, maar slechts voor acht weken.

Het 884-systeem is niet per se een ‘slecht’ systeem. De vraag blijft echter waarom deze verandering nodig was. Tot nu toe lijkt het niet alsof het positieve effecten heeft gehad op het onderwijs. Zoals Picasso al zei: ‘verandering betekent niet ontwikkeling’.

Renske van der Mooren

Gepubliceerd door Yves Otten - 6 april 2013, 22:21


reageren

 
---