Redacteuren

Hoofdredactie:
Floortje Grooten
Floor Zijp

Redactie:
Fausto van Bronkhorst
Roos Kuipers
Bodine Castien
Mijke de Kruijf
Lotte Krakers
Irene Roemer
Tessa Sparreboom
Mira Sys
Lodewijk Verduin

Eindredactie:
Yvonne van Baal
Daphne Kievit
Lizan Redeker
Thomas Termeulen

Vormgeving:
Bert Vandormael